آهنربای آموزشی وسیله ای است برای یادگیری محصلان که قانون جذب را به خوبی بیان میکند و نیرویی بر روی مواد دیگر اعمال میکند.دانشمندی به نام ویلیام گیلبرت در قرن هفدهم با بررسی مشاهدات مغناطیسی نتیجه گرفت که زمین یک آهن رباست و نیرویی که اعمال میکند به عنوان نیروی مغناطیسی شناخته می شود که معمولا از دو قطب مثبت و منفی تشکیل شده است و کاربرد آن در مواردی چون قطب نما، ضبط صوت، تلویزیون و … دیده میشود.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.