دفاتر ادرای و حسابداری از جمله ملزوماتی است که در ادارات و فروشگاه ها و حتی مدارس کاربرد دارد. همچنین برای حسابداران که می توانند سندهای حسابداری خود را در آن ثبت کنند.پر کاربردترین دفاتر اداری دفاتر کل، معین، روزنامه، حضور و غیاب، بانک، ارسال مراسلات می باشد.همچنین در مدارس جهت حضور غیاب و ثبت نام دانش آموزان و شورای معلمان مورد استفاده قرار می گیرد. دفاتر حسابداری مدیر از کیفیت بالایی برخوردار هستند.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.