دفتر شطرنجی یکی از دفاتر آموزشی و کاربردی است که جهت یادگیری مفاهیم و ترسیم اشکال هندسی برای کودکان و دانش آموزان تولید شده و تاثیر خوب و مثبتی در فهم و یادگیری کودکان دارد.دفاتر شطرنجی با مقیاس بزرگ و کوچک و همچنین کتاب شطرنجی ریاضی اول دبستان یاسر مهری از جمله دفاتر شطرنجی هستند که برای استفاده دانش آموزان موجود می باشند. با وجود دفتر شطرنجی، کودک برای کشیدن و یادگیری اشکال هندسی مشکلی نخواهد داشت.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.