دفتر یکی از ملزومات و ضروریات هر دانش آموز و دانشجویی است که برای نوشتن دروس و آموخته های خود درون آن باید آن را به همراه داشته باشد که تعداد برگ متنوعی دارد. دفتر 200 برگ نمونه ای از این دفاتر است که بصورت سیمی، ته چسب، فانتزی و رحلی در بازار موجود می باشد و بیشتر در حیطه دانش آموزان ابتدایی مورد استفاده قرار می گیرد که با وجود حجم کم کتاب ها چه در مدرسه و چه در منزل برای نوشتن دروسی با حجم کم کافیست.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.