سوزن دوخت و سوزن کش از جمله ملزوماتی است که به دستگاه ماشین دوخت مربوط می شود و هر کدام کارایی خاص خود را در این خصوص دارد و به نحوی مورد استفاده قرار می گیرد. سوزن دوخت مهم ترین عضو دستگاه ماشین دوخت است که داخل آن قرار می گیرد و می توان به وسیله آن صفحات را به هم پیوست کرد. همچنین برای جدا کردن صفحات پیوست شده از سوزن کش استفاده می شود که می توان به راحتی سوزن دوخت ها را از صفحات پیوست شده جدا نمود.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.