پاکت وسیله ای است برای بایگانی اسناد و مدارک و همچنین براس ارسال محصول یا نامه و با توجه به اینکه انواع مختلفی دارد می توان از آن برای پست، نامه نگاری، کارت دعوت و دیگر امورات استفاده نمود. پاکت های پستی خود انواع مختلفی از جمله پاکت پستی حبابدار، پستی آدرس دار، پستی محرمانه و ساده و نخودی دارند. پاکت های دکمه دار و زیپ دار هم با توجه به اینکه به عنوان یک محافظ عمل میکنند مشتریان خاص خود را دارا هستند.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.