آموزش جدول ضرب ریاضی از دوره ابتدایی شروع می شود و لوازم متنوعی از جمله کتاب، دفترچه، پوستر و سی دی دارد که از سال سوم ابتدایی جدول ضرب 1 تا 10 تدریس می شود. آشنایی با دانش جدول ضرب از جمله ملزوماتی است که امروزه هر شخص برای انجام محاسبات باید از آن آگاه باشد و جایگزین خوبی برای جمع های پی در پی و متعدد است که امروزه از روش های متفاوتی برای آموزش و فراگیری آن در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.