مداد طراحی نوعی مداد با نوک های متفاوت بصورت نرم و سخت است که جهت طراحی و سیاه قلم مورد استفاده قرار می گیرد و یک وسیله مناسب برای طراحان و نقاشان می باشد. مداد های طراحی با توجه به گرافیت بکار رفته در آن ها به شماره ها و کدهای متفاوت تقسیم بندی می شود که درجه سخت و نرم بودن آن ها را مشخص میکند. مدادهای طراحی به همراه دفاتر و کاغذهای طراحی استفاده میشود و برای تراش کردن آن ها از تراش ساده می توان استفاده کرد.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.