به منظور ارتباط بین مدیران و مسئولین در ادارات و ارگان ها با مردم و ارباب رجوع وسیله ای به نام صندوق انتقادات و پیشنهادات در معرض دید مراجعین و مردم قرار می گیرد که شامل نمونه های مختلف از جنس های متنوع می شود و کاربرد آن نه تنها در ادارات بلکه در فروشگاه ها، آپارتمان ها و دیگر مراکز عمومی مشاهده می شود. صندوق های انتقادات و پیشنهادات یکی از کاربردی ترین ملزومات برای بررسی نقاط قوت و ضعف می باشند.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.