خرید لاک غلط گیر و همراه داشتن آن یکی از ملزومات نوشت افزاهاست. استفاده از لاک غلط گیر هنگامی است که در نوشتن با خودکار خطایی رخ دهد و نیاز به پاک کردن آن باشد. اما یکی از معایب آن پخش شدن لاک روی صفحه است که امروزه با وجود لاک غلط گیر نواری که بصورت یک نوار چسب بوده به راحتی میتوان با کشیدن لاک نوار روی نوشته و قطع کردن به راحتی نوشته را پوشاند و دوباره روی آن نوشت. لاک غلط گیر بهترین محو کننده خودکار است.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.