کارتابل وسیله ای است به منظور مرتب کردن نامه ها و اسناد که معمولا در ادارات و بویژه برای مدیران کاربرد دارد. خرید کارتابل اداری جزء ملزومات برای مدیران می باشد که برای بررسی و خواندن اتوماسیون های اداری نامه ها را داخل آن قرار دهند و مطالعه کنند. کارتابل یا کارپوشه به دو صورت ساده و محرمانه وجود دارد که کارتابل های محرمانه بصورت کارتابل های دو رمز و سه رمز تولید شده اند تا نامه های محرمانه درون آن قرار گیرند.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.