چرتکه یک وسیله قدیمی و پرکاربرد برای انجام محاسبات است که اولین بار توسط سومری ها استفاده شد و برای انجام چهار عمل اصلی و همچنین محاسبه ریشه دوم و سوم اعداد بکار می رفت و نقش یک ماشین حساب را در گذشته ایفا میکرد. چرتکه از تعدادی سیم و مهره تشکیل شده است که هر کدام از این ستون ها نماد جایگاه دهدهی است. اولین ستون از سمت راست نماد یکان ها، ستون بعدی نماد دهگان ها و به همین ترتیب امتداد پیدا میکند.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.