کره جغرافیایی مدل کوچک شده ی کره ی زمین است که در قالب یک نقشه ی کوچک جهان را به نمایش می گذارد و در آن می توان به مشاهده خشکی ها و آب ها و قاره ها، اقیانوس ها روی کره، چگونگی تقسیم شدن زمین به دو نیم کره شمالی و جنوبی، محل قطب شمال و جنوب، محل خط استوا و نصف النهار ها و تقسیم شدن زمین به دو نیم کره شرقی و غربی پرداخت. استفاده از کره جغرافیایی یکی از الزامات جهت آموزش و آشنایی با مختصات کشورها است.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.