پایه تقویم رومیزی به عنوان نگهدارنده و تکیه گاه تقویم های رومیزی بکار می رود که با قراردادن تقویم های رومیزی روی آن می توان به راحتی روی تقویم یادداشت نوشت و برگه زد. پایه تقویم های رومیزی انواع مختلفی از نظر جنس دارند. مانند پایه تقویم های فلزی، چوبی، توری فلزی، چرمی و … که یک وسیله کاربردی رومیزی روی میز مدیران و کارمندان جهت یادداشت های روزانه بکار می رود و ظاهری زیبا به میزکار مدیران می دهد.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.