اشل یک وسیله برای مهندسان می باشد که یک خط کش مهندسی برای تخمین ابعاد و تبدیل این ابعاد در یک مقیاس ثابت است و کاربرد آن در طراحی نقشه ‌های مهندسی با مقیاس است. در فرهنگ واژه علمی و مهندسی وسیله‌ای که برای تخمین طول و خطوط متناسب استفاده می‌شود مقیاس یا اشل نام دارد و وسیله کشیدن خطوط مستقیم خط‌کش است و به هر دو خط‌کش گفته می‌شود که تفاوت آن با خط‌کش معماری در درجات (مقیاس‌های) مندرج‌شده روی آن است.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.