مکعب های ریاضی چینه برای یادگیری شمارش، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم و کسرها استفاده می شود و به گونه ای طراحی شده است که از هر شش طرف قابل اتصال به یکدیگر است و ایده ای خلاقانه برای آموزش مفاهیم ریاضی پایه می باشد. چوب خط هم روشی ساده و قدیمی برای شمارش است که از روش یک به یک متناظر بهره می برد و وسیله ای مناسب برای یادگیری اعمال چهارگانه ریاضی می باشد که فرد می تواند ارتباط بین اعداد و مفاهیم را به خوبی فرا گیرد.

مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.